TWOJE BEZPIECZEŃSTWO JEST NASZYM PRIORYTETEM

Dodatkowo oferujemy:

- Specjalistyczne i kompleksowe szkolenie w zakresie ochrony osobistej
dla posiadaczy licencji I i II stopnia (3 tygodnie).

- Szkolenie z zakresu reagowania w sytuacjach kryzysowych

- Szkolenie strzeleckie

- a dla Państwowych formacji uzbrojonych i formacji ochronnych strzegących instalacje
oraz urządzenia ważne dla obronności lub interesu gospodarczego RP
szeroki program szkoleniowy mający na celu poprawienie skuteczności
oraz bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią

- Szkolenie z zakresu taktyki i techniki interwencji

- Szkolenia z zakresu Commando Krav Maga LINK


Ochrona >
Doradztwo >
Szkolenia >